Задача от теория на вероятностите

04/10/2010

В телевизионно шоу водещият предоставя възможността на участника да избере една от три врати, зад които се намират съответно една кола и два козела. Участникът прави своя избор, след което водещият отваря една от другите врати и зад нея се появява козел. Тогава водещият предлага на участника да смени своя избор, т. е да избере другата неотворена врата, или да запази първата врата.  Да се пресметне вероятността за спечелване на колата ако участникът не смени вратите и ако участникът смени вратите.