Математика без думи!!!

13/05/2010

Неравенство между средно геометрично и средно степенно за n=3

Коренувайки с корен трети, получаваме неравенството между средногеометрично и средностепенно за n=3!

Ако положим  x^{3}=a,y^{3}=b,z^{3}=c , получаваме неравенството между средноаритметичното и средногеометричното на три числа!