Математика

Полезни материали

Програма, която ще ви трябва за да разглеждате файлове във формат .djvu ТУК!

Математическа литература! ТУК!

Списания Математика в школе ТУК!

Нов формат на изпита след седми клас за профилирани паралелки? За подробности виж ТУК! иТУК!Мои статии по математика

Върху една задача от ЗШМ – 1983 ТУК!

Някои геометрични оценки в триъгълника ТУК!

Успоредна траектория в четириъгълник ТУК!

Сума от разстояния до върховете на триъгълник и четириъгълник ТУК!

Някои неравенства между периметри на триъгълници ТУК!


Ценна книга от Борислав Михайлов

Задачи по “елементарна” геометрия
-автор: Борислав Михайлов – 1995г.- бълг.
ТУК!

Ценна книга от Иван Делев

Алгебра и тригонометрия в примери и задачи
-автор: Иван Делев – 2004г.- бълг.
ТУК!


ПРОВЕРКА ЗА СИГУРНОСТ!!!

Play chess online

free counters
Free counters