Мои материали по математика

 

Мои статии по математика

Някои геометрични оценки в триъгълника – ТУК!

Успоредна траектория в четириъгълник – ТУК!

Сума от разстояния до върховете на триъгълник и четириъгълник – ТУК!

Някои неравенства между периметри на триъгълници – ТУК!

Как да измислим задача за МОМ? – ТУК!

Върху една задача от ЗМШ (Първата ми публикация! :)) – ТУК!

Моя презентация на тема “Триъгълник, вписан в триъгълник” – ТУК!

 

 

 

free counters
Free counters