Примерна тема 2

20/01/2010

– ТУК!

Виж още »

Примерна тема 1

20/01/2010

– ТУК!

Виж още »

Нова задача!

17/01/2010

Още една нова задача: Неко О е център на описаната около остроъгълния триъгълник АВС окръжност. Ако M, N и К са точки съответно от страните ВС, СА и АВ на триъгълника и отсечките АМ, BN и СК минават през О, да се докаже равенството , където R е радиусът на описаната окръжност.

Виж още »

Дъска със задачи!!!

05/01/2010
Дъска със задачи!!!

ВАЖНО!!! Ако искате да оставите коментар, регистрирайте се в мястото за ВХОД(LOGIN)! Задача 1. На чертежа и , а . Пресметнете големината на . Идеята е следната.След като имаме ъгъл и ъгли , логично е да построим ъглополовящите на съответните ъгли. Какво да правим след това? Ми логично е да свържем така получената точка К…

Виж още »